slovak version
Naše CD:

cd1

cd2

cd3

BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO - KONCERTNÝ REPERTOÁR

MOZART Wolfgang Amadeus:

Serenáda KV 375 Es-dur
Serenade KV 388 c-mol


predohry a árie:
Figarova svadba /arr. Johann Nepomuk Wendt/
Čarovná flauta /arr.Joseph Heindenreich/
Don Giovanni /arr.Joseph Triebensee/
Cosi fan tutte /arr. Johann Nepomuk Wendt/
Únos zo Serailu /arr. Johann Nepomuk Wendt/

BEETHOVEN Ludwig van:

Oktet op. 103 Rondino in Es

HAYDN Joseph:

Feldpartie Hob.II :43

DRUSCHETZKY Georg:

Partita:
No.1 inB 254
No.2 inB 255
No.3 inEs 256
No.4 inEs 257
No.5 inEs 258
No.6 inB 259

KROMMER Franz:

Oktet - partita op.57

MYSLIVECZEK Joseph:

Tri Oktetá

HUMMEL Joseph Nepomuk:

Oktet - partita in Es

KUPKOVIC Ladislav:

Oktet in D

GORDON Jacob

Divertimento-Oktet

Ilja Zeljenka

Oktet pre dychy

Igor Bázlik

Štyri kusy pre dychové okteto


repr
vypočujte si:

W.A.Mozart
1.Figarova svadba
Predohra
Duettino
2.Čarovná flauta
Ária