nadpis
slovak versionenglish version

Naše CD:

cd1

cd2

cd3

Bratislavské dychové okteto

   Je známe svojou umeleckou aktivitou od roku 1972 a patrí k jedným z mala dychových súborov tohto druhu na Slovensku.
  Vzniklo z iniciatívy klarinetistu Justusa Pavlíka, ktorý bol aj jeho umeleckým vedúcim. Okteto niekoľko rokov pôsobilo pod názvom Bratislavská komorná harmónia a počas svojho dlhého posobenia sa tu vystriedalo niekoľko popredných hráčov. V súčasnosti sa na chode súboru podieľajú dvaja hráči na lesný roh, Peter Sivanič a Jan Budzák ako umelecký vedúci.
   Pestrý a bohatý repertoár súboru tvoria diela neskorého baroka, klasicizmu, romantizmu a sčasti aj diela súčasníkov. Značná čast' repertoáru tvoria diela skladateľov, ktorí sa narodili, alebo pôsobili v Bratislave.
 Výsledkom neúnavnej práce je množstvo koncertov doma a v zahraničí (Rakúsko, Španielsko, Nemecko, krajiny Blízkeho východu a inde).
  Bratislavské dychové okteto premierovo uviedlo aj niekoľko diel sučasných autorov, nahralo mnoho záznamov pre potreby Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. V rozmedzí rokov 1998-2003 nahralo tri CD.
 V terajšom zložení posobí súbor od roku 1998 a všetci členovia patria k najlepším hráčom bratislavských symfonických orchestrov: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester slovenského rozhlasu a Slovenské národne divadlo.

Členovia


hoboj: klarinet: fagot: lený roh:
Michal Šintál Jozef Luptáčik Ladislav Práger Peter Sivanič
Jozef Čejka Saša Jaško Richard Karnok Ján Budzákrepr
vypočujte si :

W.A.Mozart
1.Figarova svadba
Predohra
Duettino
2.Čarovná flauta
ÁriaNáš kontakt: zpsivanic@gmail.com, Mgr.Peter Sivanič, Bradáčova 5, 851 02, Bratislava, Slovakia, mobil: +421 (0)905 465 671